سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 410 زبان شناسي|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (18)

آشنايي با خطوط و زبانهاي باستاني

پدیدآور: رسول بشاش‌كنزق؛ عادله مشايخي

قيمت: 65000 ريال

درآمدي بر زبان‌شناسي شناختي نظريه‌ها و مفاهيم (با اضافات و اصلاحات)

پدیدآور: محمد راسخ‌مهند؛ مريم جابر

قيمت: 100000 ريال

كاربردشناسي زبان

پدیدآور: جورج يول؛ محمد عموزاده‌مهديرجي؛ منوچهر توانگر

قيمت: 90000 ريال

مكاتب زبان‌شناسي نوين در غرب (بخشي از كتاب زبان‌شناسي در غرب)

پدیدآور: پيتراي.ام. سورن؛ علي‌محمد حق‌شناس

قيمت: 200000 ريال


آواشناسي: بررسي علمي گفتار

پدیدآور: گلناز مدرسي‌قوامي؛ مريم جابر

قيمت: 110000 ريال

درآمدي بر زبان‌شناسي معاصر (با تجديد نظر)

پدیدآور: ويليام‌ديليني اوگريدي؛ مايكل دابروولسكي؛ مارك آرنف

قيمت: 390000 ريال

كليات زبانشناسي / Linguistics & language

پدیدآور: Mahmood Farrokhpey؛ محمود فرخ پي

قيمت: 24000 ريال

نگاهي به زبان (يك بررسي زبان‌شناختي)

پدیدآور: جورج يول؛ نسرين حيدري؛ محمد عزيزيان

قيمت: 160000 ريال


رده‌شناسي زبانهاي ايراني ج2

پدیدآور: محمد دبيرمقدم؛ مريم جابر

قيمت: 310000 ريال

گرايشهاي نوين در زبانشناسي و آموزش زبان ( جلد اول )

پدیدآور: جمعي‌ازمولفان

قيمت: 21500 ريال

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجري

پدیدآور: رشيد جميلي؛ صادق آئينه‌وند

قيمت: 29000 ريال


تاريخ زبان‌شناسي (بخشي از كتاب زبان‌شناسي در غرب)

پدیدآور: پيتراي.ام. سورن؛ علي‌محمد حق‌شناس

قيمت: 170000 ريال

مرجعي پيشرفته براي ترجمه

پدیدآور: بزيل هتيم؛ جرمي مائدي؛ مريم جابر

قيمت: 290000 ريال

واج‌شناسي: نظريه بهينگي

پدیدآور: محمود بي‌جن‌خان

قيمت: 45000 ريال


ترجمه متون ساده

پدیدآور: صمد ميرزاسوزني

قيمت: 90000 ريال

شيوه استدلال نحوي

پدیدآور: علي درزي

قيمت: 130000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir