سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 410 زبان شناسي|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (29)

An Introduction to language across achievement

پدیدآور: Ismail Baroudy

قيمت: 75000 ريال

The study of language across achievement tests

پدیدآور: Ismail Baroudy؛ Javad Rastinfar؛ M. Mohseni Far

قيمت: 55000 ريال

تاريخ زبان‌شناسي (بخشي از كتاب زبان‌شناسي در غرب)

پدیدآور: پيتراي.ام. سورن؛ علي‌محمد حق‌شناس

قيمت: 170000 ريال

راهنماي كامل آزمون در زبان انگليسي نظريه و كاربردها

پدیدآور: حسين فرهادي؛ عبدالجواد جعفرپور؛ پرويز بيرجندي

قيمت: 39500 ريال


An Introduction to language across achievement

پدیدآور: Ismail Baroudy

قيمت: 6000 ريال

The study of language across achievement tests: chapters 11 - 20

پدیدآور: Ismail Baroudy

قيمت: 56000 ريال

ترجمه براساس معنا

پدیدآور: ميلدرد ال. لارسن؛ علي رحيمي

قيمت: 22000 ريال

شيوه استدلال نحوي

پدیدآور: علي درزي

قيمت: 95000 ريال


Roadmap to meaning fine tune your translation skills

پدیدآور: Ali Rahimi

قيمت: 22000 ريال

آشنايي با خطوط و زبانهاي باستاني

پدیدآور: رسول بشاش‌كنزق؛ عادله مشايخي

قيمت: 65000 ريال

ترجمه متون ساده

پدیدآور: صمد ميرزاسوزني

قيمت: 55000 ريال

كاربردشناسي زبان

پدیدآور: جورج يول؛ محمد عموزاده‌مهديرجي؛ منوچهر توانگر

قيمت: 90000 ريال


Syllabus design across achievement tests

پدیدآور: Ismail Baroudy؛ Javad Rastinfar؛ M. Mohseni Far

قيمت: 45000 ريال

آواشناسي: بررسي علمي گفتار

پدیدآور: گلناز مدرسي‌قوامي؛ مريم جابر

قيمت: 110000 ريال

دايره‌المعارف خط و هنرهاي مربوطه

پدیدآور: سيدابوالقاسم سيدصدر

قيمت: 650000 ريال

كليات زبانشناسي / Linguistics & language

پدیدآور: Mahmood Farrokhpey؛ محمود فرخ پي

قيمت: 24000 ريال


The study of language

پدیدآور: George Yule

قيمت: 0 ريال

درآمدي بر زبان‌شناسي معاصر (با تجديد نظر)

پدیدآور: ويليام‌ديليني اوگريدي؛ مايكل دابروولسكي؛ مارك آرنف

قيمت: 220000 ريال

گرايشهاي نوين در زبانشناسي و آموزش زبان ( جلد اول )

پدیدآور: جمعي‌ازمولفان

قيمت: 21500 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir