سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 350 علوم اداري و نظامي|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (15)

اداره امور حكومتهاي محلي: مديريت شوراها و شهرداريها

پدیدآور: سيدمحمد مقيمي

قيمت: 210000 ريال

بودجه‌ريزي عمومي: نهادهاي بودجه‌ريزي و بودجه محلي

پدیدآور: عادل آذر؛ طيبه اميرخاني

قيمت: 270000 ريال

درآمدي بر نظريه‌هاي مديريت دولتي

پدیدآور: رضا طهماسبي

قيمت: 170000 ريال

مباني دانش اداره دولت و حكومت (مباني مديريت دولتي)

پدیدآور: علي‌اصغر پورعزت

قيمت: 260000 ريال


ارزشيابي عملكرد دولت و حكومت

پدیدآور: علي‌اصغر پورعزت؛ Aliasghar ‏‫‭ Pourezzat؛ ميريعقوب سيدرضايي

قيمت: 200000 ريال

بودجه‌ريزي نوين در ايران (اصول، مراحل و روشها)

پدیدآور: ابراهيم عباسي

قيمت: 220000 ريال

رويكردهاي پيشرفته در بودجه‌ريزي دولت

پدیدآور: ابراهيم عباسي؛ صغري اورنگي

قيمت: 140000 ريال

مديريت امور محلي مبتني بر مشاركت شهروندان

پدیدآور: محمود عسكري‌آزاد

قيمت: 125000 ريال


اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه

پدیدآور: مهدي ابراهيمي‌نژاد؛ اسفنديار فرج‌وند

قيمت: 160000 ريال

جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

پدیدآور: سيدعليرضا ازغندي

قيمت: 130000 ريال

ژئواستراتژي و قرن بيست و يكم

پدیدآور: ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ع‍زت‍ي‌

قيمت: 140000 ريال

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

پدیدآور: سيدعليرضا ازغندي؛ جليل روشندل؛ محسن مديرشانه‌چي

قيمت: 65000 ريال


بهره‌وري و عملكرد در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي

پدیدآور: مهدي كاظمي؛ وحيد رنجبرچقاكبودي؛ مريم شهابي‌كارگر

قيمت: 170000 ريال

چالشهاي مديريت دولتي در ايران

پدیدآور: حسن دانايي‌فرد؛ مهدي قنواتي

قيمت: 140000 ريال

سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران

پدیدآور: احمد صافي

قيمت: 140000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir